Formulár pre žiadateľov o Codice Fiscale

Vítame Vás vo formulári pre žiadateľov o Codice Fiscale (daňového identifikačného čísla nutného na výkon pracovnej činnosti a realizáciu majetkovo-právnych úkonov v Taliansku). Naša agentúra zabezpečuje vystavenie Codice Fiscale bez nutnosti osobnej návštevy úradu a zdĺhavého čakania. V tomto formulári si stiahnete a následne nahráte podpísanú žiadosť o Codice Fiscale a scan občianskeho preukazu (prednej aj zadnej strany). Následne Vám zašleme faktúru na úhradu poplatku za sprostredkovanie vystavenia Codice Fiscale podľa platného cenníka zverejneného na stránke www.agre.sk/cennik. Po úhrade Vám Codice Fiscale zašleme štandardne do 10 pracovných dní. Pre zamestnancov pracujúcich prostredníctvom našej agentúry je vystavenie Codice Fiscale bezplatné.

Stiahnuť žiadosť o vydanie Codice Fiscale