Záujem o partnerstvo

V pripade záujmu o nadviazanie partnerstva nám zanechajte firemné údaje nižšie. Môžete taktiež vyplniť informácie o pozícií, ktorú máte záujem obsadzovať, platové a iné informácie alebo pripojiť prílohu s bližším popisom pozície a požiadavkami na zamestnanca.